Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

León, Lugo e Pontevedra teñen as poxas madereiras con maior valor económico de EspañaREDACCIÓN · PUBLICADO O 24 DE XANEIRO DE 2018 · (0)Estas poxas supuxeron no seu conxunto máis de 100 millóns de euros para a economía española en 2017. Nas 799 licitacións publicadas de xaneiro a decembro en Maderea, as especies máis poxadas foron piñeiro pinaster, piñeiro silvestre e laricio, e eucalipto.


Durante o pasado ano licitáronse máis de 3,5 millóns de metros cúbicos desta materia prima: o equivalente a encher 41.350 eurotráilers. O informe anual presentado pola plataforma dixital madereira por especie e provincias sinala que a estimación corresponde cun aumento do 30% respecto do prezo inicial publicado.

No último trimestre de 2017, León foi a provincia onde a madeira poxada alcanzou un valor económico nas licitacións máis alto cun valor 2,7 millóns de euros. De preto seguiulle Lugo con 2,1 millóns de euros e posteriormente Pontevedra, Ourense e Xaén, con 1,7, 1,3 e 1,1 millóns de euros. Por volume de madeira licitada, no pasado trimestre, León tamén foi a primeira con 176.136 metros cúbicos de madeira poxada. Pontevedra, Toledo, Ourense e Xaén foron o resto de provincias con maior cantidade de madeira poxada de outubro a decembro de 2017. “O valor da madeira está moi relacionado coa calidade e a especie desta, é dicir, polo xeral, os mellores pés teñen un valor económico superior, pois os seus destinos son máis amplos, aínda que non é o único aspecto que determina o prezo final da madeira. Deica que haxa provincias que a pesar de licitar menos madeira, esta teña máis valor no mercado”, explica  Isabel María Llorente, enxeñeira forestal e socia cofundadora da plataforma.

Unificando información

A Lei de Montes recolle a opción de sacar a poxa pública a explotación dos montes, que se licite e que as empresas interesadas opten ao aproveitamento forestal para cortar a madeira. O obxectivo de Maderea é facilitar o acceso a esta información a todos os interesados do sector, unificando todas as poxas publicadas de madeira en pé a nivel nacional. “Toda xestión forestal leva implícito un aproveitamento forestal que supón beneficios sociais, ambientais e económicos”, conclúe Isabel María que, durante a súa traxectoria profesional de máis de 10 anos na industria da madeira deuse conta da necesidade que tiñan as empresas do sector para localizar e contactar con provedores, clientes e produtos.

Maderea xorde en setembro de 2015 ofrecendo a única alerta unificada de poxas de madeira en pé en España. Revisan e publican diariamente as licitacións públicas e serve como punto de encontro entre clientes e provedores xa que calquera empresa pode publicar demandas de produtos.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)