Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

A tensión dos asesores fiscaisREDACCIÓN · PUBLICADO O 20 DE MARZO DE 2020 · (0)O Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) lembra “os problemas en despachos cos traballadores teletraballando, algúns preocupados por problemas de saúde dependendo para as autoliquidacións de declaracións de empresas en parecidas circunstancias sen poder recibir nalgúns casos, a documentación, e tentando dixerir a normativa do estado de alarma, presionados e sometidos a unha tensión insoportable".


“As Administracións tributarias deben abseñerse de remitir novas notificacións aos obrigados tributarios ata que pase esta situación”, explican nun comunicado. O órgano especializado en fiscalidade do Consello Xeral de Economistas de España lembra o problema de manter os prazos de autoliquidacións e de declaracións informativas, solicitándolle a Axencia Tributaria para todas as empresas un procedemento rápido de solicitude e concesión de aprazamentos.

Apreciando as medidas paliativas tomadas, como a posibilidade de que as pemes apracen con facilidade determinadas débedas tributarias ou a ampliación de determinados prazos, desde o  REAF non comprenden “que non se deu un paso máis no que se refire á ampliación dos prazos das autoliquidacións e declaracións cuxo termo é inminente –por exemplo, modelo 720, IVE/IVE de febreiro ou todas as correspondentes ao primeiro trimestre–“. Considera que, o feito de que, no medio deste  cataclismo, publicouse a Orde que aproba os modelos de Renda e Patrimonio, deixando o prazo de inicio da campaña, como estaba previsto antes, no 1 de abril, vai supoñer que, en breve, os despachos empezarán a ter a presión de moitos contribuíntes para que elaboren a declaración.

REAF entende que non é momento de enviar notificacións aos obrigados tributarios,  máxime cando en moitos casos o período que dure o estado de alarma non computará a efectos de prazos de duración máxima de procedementos, de caducidade ou de prescrición, aínda que recoñecen que, neste aspecto, a AEAT xa mostrou a súa vontade de ser cauta neste sentido. Na segunda parte do escrito remitido á AEAT expresan a necesidade de adoptar unha serie de medidas urxentes e concretas, ao obxecto de que a AEAT as tome en consideración ou dea traslado de mesmas ao Ministerio:

Ampliación de prazos de autoliquidacións e declaracións informativas.

Cesamento de práctica de notificacións, salvo casos moi excepcionais ou daquelas das que se deriven efectos positivos para os contribuíntes.

Axilizar aprazamentos e fraccionamentos de débedas tributarias para empresas que non se consideran pemes, abrindo a posibilidade de aprazar retencións, ingresos a conta, pagos fraccionados e tributos repercutidos, aínda que estudando as autorizacións caso por caso.

Modificar o prazo de presentación do IRPF e Imposto sobre o Patrimonio 2019.

Modificar o prazo de declaración do Imposto sobre Sociedades para exercicios iniciados en 2019 en consonancia coa modificación de prazos mercantís contida na Real Decreto-lei 8/2020.

Tamén consideran conveniente que as sociedades poidan modificar a modalidade de cálculo do pago fraccionado.

Entre outras medidas de apoio –inmediatas e de choque– ao sistema produtivo pola crise do coronavirus, o presidente do Consello Xeral de Economistas de España, Valentín  Pich, considera que as anteriormente citadas “serían perfectamente asumibles polo Estado, estando firmemente convencido de que nosas razoables peticións van ser finalmente atendidas”. Tamén –segundo  Pich– “debería estudarse a ampliación destas medidas en función da inxección de liquidez que veña da UE”.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)