Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

Os economistas prevén que as insolvencias medren en España ao redor dun 20% en 2022, e un 11% en 2023ESTHER GARRIDO · PUBLICADO O 28 DE NOVEMBRO DE 2022 · (0)O Consello Xeral de Economistas confía en que unha “aplicación eficiente da reforma concursal” en 2023 permita xestionar con maior axilidade o incremento concursal de autónomos, microempresas e persoas físicas, “e consiga salvar a moitos da liquidación”. O sector de autónomos é o que experimenta o maior crecemento: un terzo dos concursos son xa deles.


Somos dos países nos que preves un maior crecemento en insolvencias en 2023 con respecto á situación que había en 2019 (preCovid), cun crecemento do 66%. A cociente que compara os pagos do FOGASA co número de concursos de acredores mostra que debería haber un 15% máis de concursos de acredores.

O Consello Xeral de Economistas de España (CGE) presentou hoxe na súa sede madrileña, o estudo Atlas Concursal 2022, elaborado polo Rexistro de Economistas Forenses (REFOR) que recolle os últimos datos sobre as principais variables relacionadas coa analizando a evolución temporal e establecendo comparacións entre comunidades e países Á vista dos datos, adiantáronse uns primeiros prognósticos de insolvencias en 2022 e 2023.

Durante a súa intervención, o presidente do Consello Xeral de Economistas de España, Valentín Pich, aclarou que “tanto os datos concursais de 2020 como os relativos a 2021 e 2022 están condicionados polos efectos da Covid e as medidas que se viñeron aplicando”. Para o presidente dos economistas “a moratoria concursal que estivo vixente ata o 30 de xuño de 2022 serviu para conter o incremento concursal que se prevía. Tras o fin da moratoria, veuse observando un incremento concursal do 30% tras o verán. A nivel acumulado, o ano 2022 podería terminar cun crecemento de concursos de acredores en torno ao 20%. En 2023 o número de concursos de acredores podería seguir crecendo, pero menos, xa que a nova Lei de reforma concursal promove outras ferramentas, como os plans de reestruturación, que agora entrarían en xogo”. E fixo fincapé en que “agora resulta conveniente recorrer a mecanismos de reestruturación, que van ser impulsados coa reforma para tratar de reflotar empresas e evitar que terminen en liquidación”.

Para o vicepresidente do REFOR, Miguel Romero, “en 2021 foi especialmente destacable o incremento no número de concursos de autónomos, que case se triplican”. Ademais, comentou que “en canto á relación número de insolvencias/número de empresas, España é o segundo país de Europa con menor cociente concursal: só 13 de cada 10.000 empresas presentan concurso de acredores en España, moi por baixo da media europea (ao redor de 47 empresas en concurso por cada 10.000)”.

Alejandro Latorre, membro do Consello Directivo do REFOR referiuse a que: “é previsible un incremento dos mecanismos de 2ª oportunidade e, en consecuencia, dos concursos de persoas físicas en 2022 –a gran maioría dos concursos de persoas físicas débense á 2ª oportunidade–, polo efecto da Covid-19, así como por posibles consecuencias derivadas do incremento da inflación, do prezo da enerxía e dos atrasos no abastecemento de determinadas materias primas. Está por ver como vai evolucionar a segunda oportunidade en 2023 tras a nova Lei 16/2022 que presenta claroscuros. E o economista Javier Santacruz –que colaborou de novo nesta edición do Atlas– manifestou que “a economía española atópase nun momento transcendental, non só polos retos e desequilibrios que ten que afrontar a medio prazo, senón moi especialmente polo desafío de curto prazo de xestionar un parón no crecemento e un aumento dos concursos dunha maneira xeneralizada, así como polo comezo de devolución dos créditos avalados polo ICO, o que constitúe unha fonte de problemas que é necesario ter en conta por todo o que iso supón”.

Evolución

Os concursos de acredores no noso país teñen como protagonistas ás micropemes, empresas con menos de dez traballadores, que segundo este criterio representan en 2021 o 40% (39,86%) dos concursos. Pero obsérvase unha diminución da porcentaxe dos concursos de micropemes sobre o total, pois en 2020 supoñían máis do 50%.

Os concursos de acredores de autónomos, representan en 2021 o segundo grupo máis abundante: o 33% dos concursos (32,86%), de forma que un terzo dos concursos son xa de autónomos. É o sector de autónomos o que experimenta o maior crecemento concursal (para tratar de obter a segunda oportunidade). En canto a sectores, os concursos creceron, segundo orde de importancia, no sector do comercio, servizos profesionais, hostalería, construción, enerxía e industria. E en canto á distribución territorial dos concursos, todas as Comunidades Autónomas presentan incrementos.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)